פסגת זאב, מכירת דירות, נדלן, קבלני בניין אלי יוחנן חברת בנייה